Reklamace zboží

 

Základní postup při vrácení zboží zakoupeného přes E-shop www.chickie.cz :

 

V případě, že Vám zboží nesedí nebo jste se prostě jen netrefili, máte právo do 14 dnů od kupní smlouvy odstoupit (bez udání důvodu).

 

V tomto případě nám stačí, pokud zboží (nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné, neprané) vrátíte zpět přes službu Zásilkovna (jakákoliv pobočka). Náš kód pro zpětné zásilky ( kód: 92702232 ) nahlásíte obsluze a obsluha Vám sama vytiskne podací štítek a zásilku na naše náklady zašle zpět.

 

Ke zboží prosíme přiložit fakturu a na ní připište, zda žádáte o výměnu či vrácení peněz. Pokud žádáte o vracení peněz, prosíme o napsání čísla účtu, kam máme peníze zaslat.

Pokud žádáte o výměnu zboží, napište o jaké zboží a velikost máte zájem. Vaši výměnu Vám potvrdíme.

 

Po obdržení a zkontrolování zboží Vám ihned zboží vyměníme, popř. vrátíme peníze na Váš účet (nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží).

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle: +420 777 401 826 nebo nám napište na email: eshop@chickie.cz

  

Základní postup při reklamaci zboží zakoupeného přes E-shop www.chickie.cz :

 

V případě reklamace zboží máte právo na vrácení zboží pod dobu 24 měsíců.

 

Pro reklamaci zboží prosím vyplňte náš reklamační list (chickie - reklamační protokol) a spolu s fakturou zašlete zboží na naši adresu: OC Šestka, Chickie s.r.o., Fajtlova 1, 161 00, PRAHA 6.

Nebo využijte služby Zásilkovna (seznam podacích míst naleznete ZDE). Obsluze podacího místa pouze nadiktujete náš kód pro zpětné zásilky ( kód: 92702232 ) a obsluha Vám sama vytiskne podací štítek a zásilku na naše náklady zašle zpět.

 

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula záruční doba. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení a změny výrobku, způsobené jeho běžným užíváním, ani na závady výrobku, vzniklé jeho nesprávnou údržbou, nešetrným zacházením či mechanickým poškozením při užívání výrobku.  

 

My Vás o průběhu reklamace budeme informovat nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace. Pokud se nedohodneme jinak (např. z důvodu delší objednávací lhůty zboží) bude reklamace vyřízena do 30 dnů.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Reklamační řád byl zpracován podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). 

 

2 Záruka za vady prodaného zboží 

2.1 Prodávající poskytuje na prodané zboží záruku po dobu stanovenou právními předpisy a to pro spotřebitele po dobu 24 měsíců a pro podnikatele po dobu 6 měsíců (dále jen „záruční doba“).  

2.2 Prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že zakoupené zboží je při jeho převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající uvedl zboží bezplatně a bez zbytečného odkladu do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. 

 

3 Uplatnění reklamace 

3.1 Pokud se na zboží projeví v záruční době vada, je zákazník oprávněn vadu písemně reklamovat u prodávajícího a zároveň mu doručit vadný výrobek, spolu s originálem, či kopií dodacího listu nebo jiným dokladem, prokazujícím zakoupení výrobku v obchodě prodávající, jakož i s popisem vady a požadovaným způsobem řešení reklamace. Reklamaci zákazník uplatňuje u prodávajícího na adrese: CHICKIE s r.o., (OC Šestka), Fajtlova 1, Praha 6, 160 01.

3.2 Prodávající o reklamaci rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. 

3.3 Reklamace může být podle dohody prodávajícího se zákazníkem vyřízena poskytnutím slevy z ceny zboží, výměnou zboží nebo vrácením peněz. Zboží uhrazené zcela nebo zčásti reklamním nebo slevovým kupónem může být pouze vyměněno za bezvadné nebo jiné zboží dle dohody smluvních stran.

3.4 Bude-li reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za zboží bez vady, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.  

3.5 Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula záruční doba. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení a změny výrobku, způsobené jeho běžným užíváním, ani na závady výrobku, vzniklé jeho nesprávnou údržbou, nešetrným zacházením či mechanickým poškozením při užívání výrobku.  

3.6 Nebude-li reklamace prodávajícím uznána oprávněnou, zašle prodávající zákazníkovi reklamované zboží zpět na jeho náklady. 

 

4 Závěrečné ustanovení 

4.1 Spory vzniklé při koupi zboží, resp. uzavření spotřebitelské smlouvy, je možné řešit mimosoudním způsobem (ADR).

4.2 Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.12.2016

 

 

 

 

krajka-zlata-dolni-ramecek_1